top of page

 

 

     QN, Quim Negre Arquitecte, amb una atenció molt personalitzada, s'ocupa des de la realització de l'estudi econòmic per valorar la viabilitat de tot tipus de projecte o operació immobil.liària, passant per qualsevol altra fase del projecte, fins arribar a la seva entrega al client final.

 

    Dins dels serveis que s'ofereixen, l'equip realitza tot tipus de treballs relacionats amb l'arquitectura :

 

     -Projectes ( avant projectes, bàsics i executius) d'obra nova, rehabilitació i interiors.

     -Direccions d'obra i d'execució.

     -Project-management (gestió integral de l'obra)

      -Amidaments i pressuposts d'obra

     -Estudis i coordinacions de seguretat i salut

     -Certificats energètics

     -Certificats per cèdul.les d'habitabiltat de primera i  

      segona ocupació.

     -Inspeccions tènicques d'edificis ITE

     -Informes, peritatges y taxacions

     -Projectes d'activitat

     -Legalitzacions d'obres

quimnegre arquitecte girona quim negre
bottom of page